Sunday, 14 July 2024

ปลูก’ผักสวนครัว’ ตัดยอด ตัดใบขาย สร้างรายได้รายวัน 8 ปี ปลดหนี้หลักล้าน

เกษตรกร จ.พิจิตร ปลูก “ผักสวนครัว” ตัดยอดจำหน่าย คุณวิญญู เขียวขำ เกษตรกร ใน จ.พิจิตร ที่ใช้พื้นที่วางเปล่าขนาด 3 ไร่ ทำการปลูกผักสวนครัว ทั้ง โหระพา กระเพรา แมงลัก ยี่หร่า ซึ่งเป็นพืชที่ดูแลง่าย

ตัดยอด เก็บใบ ส่งขาย มีรายได้ ประมาณ 1,000-1,500 บาทต่อวัน โดยทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวมาเป็นเวลาเพียงประมาณ 8 ปี สามารถลดหนี้สินของครอบครัวที่มีอยู่เกือบ 1 ล้านบาท

นางวิญญู ยังบอกอีกว่า พืชผักสวนครัว ปลูกง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ว่างเปล่า ใกล้แหล่งน้ำ โดยผักสวนครัวที่ปลูก ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ปลูก และดูแลง่าย โดยการนำเมล็ดลงเพาะ จากนั้นแยกปลูกลงดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต ใช้เวลา 15-20 วัน ต้นจะแตกยอดและใบ จึงเก็บจำหน่าย

การตัดยอด ใบ เพื่อส่งขายนั้นจะเก็บตัดได้ทุกวัน ยิ่งตัด ยิ่งแตก จากนั้นนำผักมามัดกำ ทั้งแบบขายเป็นกำ หรือชั่งเป็นกิโล และจะนำไปจำหน่ายเอง ที่ตลาดสดเมืองพิจิตร สร้างรายได้ วันละ 1,000-1,500 บาท

การปลูกผักสวนครัว ใช้เวลาเพียง 8 ปี สามารถลดหนี้สินจาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 1 แสนบาทเศษ ซึ่งการปลูกผักสวนครัวแบบตัดยอด ดีกว่าการทำนา ที่รอผลผลิต 3 เดือน แต่ผักสวนครัว สามารถมีรายได้ทุกวัน

นางวิญญู ยังฝากทิ้งท้ายว่า การปลูกผักสวนครัว ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นพืชดูแลง่าย และ มีรายได้ทุกวันจากการตัดจำหน่าย และอยากฝากเกษตรกรขอให้ มีความขยัน และ อดออม จะสามารถผ่านวิกฤตหนี้สิน จากการทำเกษตรแบบพอเพียง

เรียบเรียงโดย เกษตรบ้านไร่