Sunday, 16 June 2024

เกษตรกรหนุ่มใหญ่ ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

หนุ่มวัย 54 ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเองประมาณ 2 งาน ปลูกพืชผักสวนครัว ไร้สาร หลากหลายชนิดสลับกันไปในแต่ละฤดูกาล สามารถสร้างรายได้นับแสน บาทต่อปี

นายสงกรานต์ มากสุข หนุ่มวัย 54 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งจีน ที่เขาใช้พื้นที่บริเวณสวนหลังบ้าน ประมาณ 2งานเศษ

ทำก า ร ปลูกพืชผักสวนครัว ผักผลไม้หลากหลายชนิด สลับกันไปตามฤดูกาล ทั้งผักบุ้ง คะน้า พริก มะเขือ และพืชอื่นที่เป็นพืชผักสวนครัว ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

อีกทั้งในการทำก็จะเน้นในการทำพืชผักแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับประทานผักปลอดสารพิษ 100%

โดยนายสงกรานต์ เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัว ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้ว โดยเฉพาะผักบุ้ง ซึ่งเป็นพืชผักหลัก ที่สามารถเติบโตได้เร็ว โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ และจำหน่ายได้ในราคาที่สูงพอสมควร

นอกจากนั้นก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆ ทั้งพริก มะเขือ คะน้า แตงกวา และพืชผักอื่นๆสลับกันไปตามฤดูกาล ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้นับแสนบาท ต่อปี ซึ่งผลผลิตของตนเองจะเน้นในการทำโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมาบำรุงพืชผักได้อีกด้วย

ซึ่งในแปลงผักของตนเองจะนำมูลไก่ ผสมกับแกลบดำ ในการปลูกพืชผัก และพืชผักของตนเองจะสามารถจำหน่ายได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากเป็นผักปลอดสารพิษ

ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ทำให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการเพิ่มผลผลิตได้อีกทาง

เรียบเรียงโดย เกษตรบ้านไร่